راهنمایی کردن سیاسی امکانات انتخابات اصلاح طلب

راهنمایی کردن: سیاسی امکانات انتخابات اصلاح طلب اصلاح طلبان انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی کارت دعوت شهرداری به خارجی‌ها جهت ورود به پرونده طلای کثیف

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه پرونده زباله سوز و تولید برق بسته نیست، اظهار امیدواری کرد که در سال ۹۷ اتفاق خوبی در این زمینه رخ دهد. 

کارت دعوت شهرداری به خارجی‌ها جهت ورود به پرونده طلای کثیف

کارت دعوت شهرداری به خارجی ها جهت ورود به پرونده طلای کثیف

عبارات مهم : ایران

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه پرونده زباله سوز و تولید برق بسته نیست، اظهار امیدواری کرد که در سال ۹۷ اتفاق خوبی در این زمینه رخ دهد.

محمد علی نجفی در گفت وگو با ایسنا، در مورد آخر راه اندازی زباله سوز و تولید برق از زباله در پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: فرایند مناقصه تهیه شده است و شرایط اعلام شده است و شرکت های بین الملی و نمایندگانش در پایتخت کشور عزیزمان ایران در صورت میل به می توانند جهت ایجاد زباله سوز و فرایند استخراج برق از زباله پیشنهادات خود را ارائه دهند.

وی با بیان اینکه در این زمینه با یک شرکت کره ای از قبل صحبت شده است بود و در سفری که اخیرا به کره داشتم با هیات مدیره شرکت مذکور، دیدار کردم گفت: این مشورت ها به مرحله عقد قرار داد نیز رسیده ولی متاسفانه شرکت مقابل، شرایط جدیدی را بعد از آنکه به مرحله عقدقرار داد رسیدیم، مطرح کرد که مورد قبول ما نبود.

کارت دعوت شهرداری به خارجی‌ها جهت ورود به پرونده طلای کثیف

وی افزود: شرکت کره ای در مرحله عقد قرارداد، شرایط جدیدی در خصوص میزان سال های استفاده از محل تولید برق و … مطرح کرد که ما آن را نپذیرفتیم.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه بحث زباله سوز و تولید برق از زباله در دستور کار است ادامه داد: با شرکت های داخلی، آسیایی و اروپایی در این زمینه صحبت خواهیم کرد که در مناقصه شرکت کنند چراکه پرونده زباله سوز و تولید برق بسته نیست.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه پرونده زباله سوز و تولید برق بسته نیست، اظهار امیدواری کرد که در سال ۹۷ اتفاق خوبی در این زمینه رخ دهد. 

وی با بیان اینکه امیدواریم سال ۹۷ ؛ اتفاق خوبی در این زمینه رخ دهد گفت: امید است در سال تازه پیمانکار مشخص شود ولی دقت داشته باشید تا نتیجه و بهره برداری برق از زباله، ۲۶ ماه وقت مورد نیاز است و بعد از گزینش پیمانکار تولید برق از زباله و ایجاد زباله سوز رخ می دهد.

واژه های کلیدی: ایران | زباله | پرونده | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs