راهنمایی کردن سیاسی امکانات انتخابات اصلاح طلب

راهنمایی کردن: سیاسی امکانات انتخابات اصلاح طلب اصلاح طلبان انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی شورای نگهبان محل چانه‌زنی سیاسی نیست ، اصلاح‌طلبان در مذاکره با شورای نگهبان به بن‌بست خوردند/ کدخدایی

عباسعلی کدخدایی در تصویر العمل به طرح اصلاح‌طلبان جهت مذاکره با شورای نگهبان گفت: این شورا محل چانه‌زنی سیاسی نیست و در چارچوب مباحث سیاسی ورود نخواهد داشت.

شورای نگهبان محل چانه‌زنی سیاسی نیست ، اصلاح‌طلبان در مذاکره با شورای نگهبان به بن‌بست خوردند/ کدخدایی

اصلاح طلبان در مذاکره با شورای نگهبان به بن بست خوردند/کدخدایی: شورای نگهبان محل چانه زنی سیاسی نیست

عبارات مهم : سیاسی

عباسعلی کدخدایی در تصویر العمل به طرح اصلاح طلبان جهت مذاکره با شورای نگهبان گفت: این شورا محل چانه زنی سیاسی نیست و در چارچوب مباحث سیاسی ورود نخواهد داشت.

سایت اعتماد آنلاین در گفت وگویی با عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، مذاکره اصلاح طلبان با این شورا را مطرح کرد که او در تصویر العمل به این پرسش تاکید کرد: شورای نگهبان نهادی قانونی و حقوقی است و در این چارچوب اگر مطلبی باشد می شنود.

شورای نگهبان محل چانه‌زنی سیاسی نیست ، اصلاح‌طلبان در مذاکره با شورای نگهبان به بن‌بست خوردند/ کدخدایی

من کامل این گفت وگو را در ادامه بخوانید:

مدتی است بحث مذاکره اصلاح طلبان با شورای نگهبان مطرح هست؛ به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان نظرتان راجع به این مساله چیست؟ آیا تا الان صورت هایی از جناح اصلاح طلب وارد مذاکره با شورای نگهبان شده است است؟

بگذارید راجع به پرسش اول پاسخی ندهم. راجع به پرسش دوم هم تا الان با من چیزی در میان گذاشته نشده است ولی راجع به سایر اعضای شورای نگهبان نمی دانم.

عباسعلی کدخدایی در تصویر العمل به طرح اصلاح‌طلبان جهت مذاکره با شورای نگهبان گفت: این شورا محل چانه‌زنی سیاسی نیست و در چارچوب مباحث سیاسی ورود نخواهد داشت.

با بقیه اعضا چطور؟

با من صحبنی نشده ولی اینکه با سایر مردها صحبتی کرده اند یا نه را خبر ندارم.

شما از درخواست اصلاح طلبان جهت مذاکره با شورای نگهبان خبر دارید؟

تا به حال چیزی از شورای نگهبان خواسته نشده و کاری انجام نشده است.

شورای نگهبان محل چانه‌زنی سیاسی نیست ، اصلاح‌طلبان در مذاکره با شورای نگهبان به بن‌بست خوردند/ کدخدایی

آیا درهای شورای نگهبان جهت مذاکره جریان های سیاسی باز است؟

شورای نگهبان ابایی از صحبت کردن با جریان های سیاسی ندارد ولی این شورا نهاد سیاسی نیست و در چارچوب مباحث سیاسی ورود نخواهد داشت.

عباسعلی کدخدایی در تصویر العمل به طرح اصلاح‌طلبان جهت مذاکره با شورای نگهبان گفت: این شورا محل چانه‌زنی سیاسی نیست و در چارچوب مباحث سیاسی ورود نخواهد داشت.

یعنی اگر اصلاح طلبان به دنبال مذاکره با شورای نگهبان باشند، این شورا حاضر به مذاکره نیست؟

اصلا شورای نگهبان نهاد سیاسی نیست که بخواهد وارد این مباحث شود. شورای نگهبان نهادی قانونی و حقوقی است و در این چارچوب اگر مطلبی باشد می شنود ولی این شورا نهاد سیاسی نیست که بخواهد چانه زنی سیاسی کند.

شورای نگهبان محل چانه زنی سیاسی نیست؟

شورای نگهبان محل چانه‌زنی سیاسی نیست ، اصلاح‌طلبان در مذاکره با شورای نگهبان به بن‌بست خوردند/ کدخدایی

نه. شورای نگهبان وظیفه حقوقی و قانونی دارد که بر اساس این وظیفه اش عمل می کند. اگر کسی هم نقطه نظری در این زمینه داشته باشد می شنویم و اگر نظری باشد خوشحال می شویم، گوش کنیم.

فکر می کنید علت اینکه اصلاح طلبان بحث مذاکره با شورای نگهبان را مطرح کرده اند، چیست؟

نمی دانم. فقط می توانم این توصیه را تاکید کنم که شورای نگهبان نهاد قانونی و حقوقی هستیم و در این پرسشها ورود نمی کند.

واژه های کلیدی: سیاسی | مذاکره | قانونی | نگهبان | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs